Tarieven

Profiteer van onze persoonlijke aanpak

De zorg die u krijgt van Zeeuwse Zorg & Meer kan worden bekostigd via de ZVW (zorg verzekerings wet), de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) of uit eigen middelen. Onze wijkverpleegkundigen zorgen voor de juiste indicatie richting de verzekeraar. Wij kunnen  u helpen met het aanvragen van de beschikking via de WMO. Lees verder voor meer informatie over onze zeeuwse zorg tarieven en de mogelijkheden voor vergoeding van uw thuiszorg, begeleiding en huishoudelijke hulp.

ZVW zorg

Voor ZVW zorg heeft u een indicatie van een wijkverpleegkundige nodig. Deze zijn aangesloten bij onze coöperatie, hierdoor kunnen we een complete en de meest adequate zorg leveren die Uw nodig heeft. De indicatie wordt uitgedrukt in een aantal minuten dat de zorgverlener bij u kan werken en kan zo nodig bijgesteld worden. In de praktijk betekent dit dat wij meer aan kunnen sluiten bij Uw wensen naar gelang van Uw fysieke gesteldheid. Dit is ook de kracht van onze organisatie en onze visie op de gezondheidzorg

Zorg in Natura

Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Persoonsgebonden budget

Met het budget dat u krijgt regelt u zelf zorg, begeleiding, hulp, voorzieningen, door zelf uw zorgverleners, begeleiders of leveranciers uit te kiezen of een organisatie in te schakelen die in opdracht van u gaat werken. U moet zelf op zoek naar zorgverleners of voorzieningen, u bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het pgb en u bent zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg met de kwaliteit die uw nodig hebt. U ontvangt van ons maandelijks een factuur voor de geleverde zorg.

Particuliere thuiszorg

Het is ook mogelijk om naast geïndiceerde zorg om extra uren in te kopen. Zie hieronder onze richtlijnen voor tarieven.
De werkzaamheden die door Zeeuwse Zorg & Meer worden uitgevoerd zijn vrijgesteld van BTW.

Onze tarieven zijn gebaseerd op

Verpleging en verzorging volgens NZA tarieven 

Begeleiding individueel volgens WMO tarieven

Huishoudelijke zorg volgens WMO tarieven

24 uurs zorg: In overleg

Bereikbaarheid: in overleg

De tarieven zullen in overleg met u worden vastgesteld afhankelijk van de duur en hoeveelheid zorg

Scroll naar boven